YMPÄRISTÖ

Kaikki eivät pidä lyijyakkuja ympäristöystävällisinä, mutta tarkemmin katsottaessa huomaa, että todellisuudessa lyijyakkujen elinkaari on hyvinkin ympäristöä säästävä.

VIHREÄ OMATUNTO VALMISTUKSESSA

Ympäristöasioihin on keskitytty jo pitkään lyijyakkujen tuotannossa ja käsittelyssä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä lyijyakut sisältävät aineita, kuten lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, sekä rikkihappoa, jotka ympäristöön päästettyinä voisivat vahingoittaa ympäristöä. Lyijyakkujen ympäristövaikutusten minimointi on siksi luonnollinen ja tärkeä tehtävä meille akkuvalmistajille.

Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet mahdollisimman tehokas valmistukseen liittyvien päästöjen rajoittaminen tehtailla ja tehokkaan käytettyjen akkujen keräilyjärjestelmän luominen. Akkujen talteenoton avulla niitä voidaan hyödyntää raaka-aineena ja samalla estää niiden päätyminen luontoon romuksi. Lyijyakkujen valmistus tapahtuu tiukan ympäristövastuullisesti ja sille on tunnusomaista:

• Suurin osa tuotannossa käytettävästä lyijystä on kierrätettyä.

• Tarkka päästöjen valvonta ja tehokas ilman ja prosessiveden puhdistus.

Päästötasot rekisteröidään jatkuvasti raja-arvojen noudattamisen varmistamiseksi. Kaikki Exide Technologiesin tehtaat toimivat noudattaen ympäristöjohtojärjestelmää, joka on sertifioitu ISO 14001:n tai vastaavan standardin mukaisesti.

YLI 95 PROSENTIN TALTEENOTTO

Nykyään on olemassa hyvin toimiva lyijyakkujen talteenottojärjestelmä.

Talteenottoaste on Suomessa niinkin korkea kuin n. 95%, mikä tarkoittaa että likipitäen kaikki käytetyt akut kierrätetään.

Tammikuussa 2009 tuli voimaan uusi EU-direktiivi siihen liittyvine tuottajavastuineen valmistajille ja maahantuojille. Akkuala on liittynyt yhteen perustaakseen tätä varten yhteisyrityksen, Akkukierrätys Pb Oy:n. Tämä yhtiö on akkualan tapa luoda yhdessä maanlaajuinen ja erittäin kustannustehokas järjestelmä, joka toimii kaikkia lain vaatimuksia ja suuntaviivoja noudattaen.

Exide Technologies Oy on perustajajäsenenä Akkukierrätys Pb Oy:ssä.

Lisätietoa romuakkujen käsittelystä saat osoitteesta www.akkukierrätys.fi