OPTIMAALINEN VARAUSJÄNNITE


Tiesitkö, että akun sisäinen ja sitä ympäröivä lämpötila ovat tärkeitä tekijöitä akun varautumisessa?

Useimmat lyijyakut ja varaajat suunnitellaan käyttämällä standardeja, joissa lämpötila on n. +25 °C.

Tämä merkitsee sitä, että jos akku varataan +25 °C:n lämpötilassa, optimaalinen varausjännite tavalliselle vakioakulle on n. 14,8 Volttia ja AGM- tai geeliakulle vastaavasti n. 14,4 Volttia.

Lämpötilan laskiessa akun sisäinen vastus nousee. Varauksen onnistumiseksi on tällöin nostettava jännitettä. Päinvastaisessa tapauksessa, lämpötilan ollessa korkeampi kuin
n. +25 °C, varausjännitettä on laskettava, jotta estetään akun ylivarautuminen, koska ylivarautuminen kuluttaa akkua ja lisää vedenkulutusta.

Nostamalla ja laskemalla lämpötilaa oikealla olevassa kuvassa löydät optimaalisen varausjännitteen (Volt) eri akkuteknologiaa edustaville lyijyakuille

Akun varausjännite on suositeltavaa pitää n. 15,5 Voltissa, jolloin vältetään mm. auton sähköjärjestelmän vahingoittuminen.

Nostamalla ja laskemalla lämpötilaa oikealla olevassa kuvassa löydät optimaalisen varausjännitteen (Volt) eri akkuteknologiaa edustaville lyijyakuille
VAKIOAKUN
VARAUSJÄNNITE
15.55 V
AGM-AKUN
VARAUSJÄNNITE
15.15 V
GEELIAKUN
VARAUSJÄNNITE
15.15 V